Zaznacz stronę

TPB

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej

wydarzenia

publikacje

galeria

About Me

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej działa w oparciu o statut i realizuje jego cele przez otaczanie opieką literatów i artystów działających na terenie Bystrej, organizacje spotkań literackich, wieczorów poezji, wieczorki poetyckie i muzyczne, konkursy: literackie, piosenki, recytatorskie i plastyczne oraz wystawy twórców ludowych. Organizuje prelekcje i odczyty na tematy związane z Bystrą, jak również organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, podtrzymuje tradycje ludowe, organizuje obchody Dni Bystrej.

16 kwietnia 2005

Uczestnictwo w I Powiatowym Forum Towarzystw Miłośników i Przyjaciół swoich Miejscowości w Rudzicy.

27 października 2004

27 października 2004

Zorganizowano Wieczór poezji Marii Konopnickiej. Pieśni poetki śpiewała Maria Płaszczyca a ciekawostki z życia przedstawiła Jadwiga Otrząsek. Spotkanie połączono z promocją książki Bystra na pocztówce i fotografii autorstwa Jadwigi Kolarczyk i Jana Halamy.

24 września 2003

Zorganizowano Wieczór poezji Anny Osowskiej członka Towarzystwa Przyjaciół Bystrej, z oprawą muzyczną chóru Cantica.

23 lipca 2003

23 lipca 2003

150-lecie urodzin Juliana Fałata. Z tej okazji Jadwiga Kolarczyk dokonała uroczystego odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej ufundowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, która zawisła na ścianie Muzeum Juliana Fałata. Napis na tablicy głosi: w 150 rocznicę urodzin...

30 czerwca 2003

Wydanie pierwszej własnej publikacji Towarzystwa Julian Fałat w Bystrej (1910-1929) sponsorowaną przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

czerwiec 2003

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej wraz z Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej wydało dziewięć reprodukcji obrazów Juliana Fałata. Z Polskim Związkiem Filatelistycznym dziewięć kart pocztowych w obwolucie.

xyz

Kontakt z nami

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej

tel. (+48) 33 817 11 70

email: tpb@bystra.pl

bank: 14 8133 0003 0000 1225 2000 0001